Desigual Craze – Desigual Rules Barcelona – Barcelona Shopping, Design & Trend Report

Desigual Craze – Desigual Rules Barcelona – Barcelona Shopping, Design & Trend Report/ Szaleństwo Desigual – Desigual rządzi w Barcelonie – Raport z Wyprawy do Barcelony

IMGP1919

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

A characteristic, eye-catching, full-colour and optimistic brand that welcomes us with energizing atmosphere inside in the middle of the winter season. Every couple of steps in the heart of Barcelona we are encountering another fascinating shop of Desigual!

Let me present this successful Spanish clothing company closer to you. Desigual is a Barcelona-based brand which is famous for its artistic patchwork designs, intense prints, graffiti art and flamboyant splashes of colour. Founded in 1984 by Thomas Meyer, from Switzerland, the company has been led by Manel Adell since 2002. Desigual sells men’s, women’s and children’s clothing and accessories.

Charakterystyczna, wpadająca w oko, kolorowa i optymistyczna marka, która wita nas energetyzującą atmosferę wewnątrz, i to w środku zimy. Co krok w centrum Barcelony wpadamy na Desigual!

Pozwólcie zaprezentować mi bliżej tą pełną sukcesów hiszpańską firmę odzieżową. Desigual to marka z Barcelony, która słynie z artystycznych mozaikowych projektów, intensywnych nadruków, graffiti i ekstrawaganckich plam koloru. Założona w 1984 roku przez Thomasa Meyera ze Szwajcarii firma od 2002 roku prowadzona jest przez Manela Adell. Desigual sprzedaje odzież męska, damską dziecięcą oraz dodatki.

IMGP1924

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

IMGP1923

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

Each season 25 Desigual designers prepare a collection of over 1,000 items, including clothes and accessories, built around a unified concept. In 2011 the company started collaborating with one of the greatest French designer Christian Lacroix, so I immediately bought myself a coat.

Każdego sezonu 25 projektantów Desigual przygotowuje kolekcję składającą się z ponad 1000 pozycji, w tym ubrań i dodatków, zaprojektowanych wokół jednolitej koncepcji. W 2011 roku firma rozpoczęła współpracę z jednym z największych francuskich projektantów Christianem Lacroix, więc natychmiast kupiłam sobie płaszcz Desigual.

IMGP1925

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

IMGP1922

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

And now some impressive numbers – it achieved a 60% annual growth from 2002 to 2009, and a turnover of €250 million in 2009, €440 million in 2010 and €560 million in 2011. In 2011 it employed 3,000 people of 72 nationalities.

A teraz kilka imponujących liczb – firma osiągała 60% roczny wzrost w latach 2002 – 2009, a jej obrót sięgnął 250 mln euro w 2009, 440 milionów euro w 2010 r. oraz 560 mln euro w 2011. W 2011 Desigual zatrudniał 3 000 osób z 72 narodowości.

IMGP1927

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

IMGP1628

Desigual, Paseo di Gracia, Barcelona, pics by us

IMGP1624

Desigual, Paseo di Gracia, Barcelona, pics by us

IMGP1621

Desigual, Paseo di Gracia, Barcelona, pics by us

The interiors of the shops are impressive – they evoke some fond memories of crazy adventures! The most intriguing one I found in El Arsenal nearby gorgeous Plaza de España at the foot of Montjuïc lit at night by the glow of the Magic Fountain of Montjuïc.

Wnętrza sklepów są imponujące, wywołują miłe wspomnienia z szalonych przygód! Najbardziej intrygujące wnętrze i największy wybór znalazłam w centrum handlowym El Arenal przy pięknym Placu Hiszpańskim u stóp Montjuïc oświetlonym nocą blaskiem Magicznej Fontanny.

IMGP1920

Desigual, El Arenal, Barcelona, pics by us

IMGP1921

Desigual, El Arenal,, Barcelona, pics by us

In January 2011 Desigual launched a campaign in Spain and Portugal by promising shoppers “Come in undressed and go out dressed”. At the Madrid store some 200 people queued outside ready to strip down to their underwear to take advantage of the shop’s winter sale offer. The same campaign was repeated in June 2011 in London, Berlin, Stockholm, Madrid, Prague and New York City.

W styczniu 2011 Desigual rozpoczęła kampanię w Hiszpanii i Portugalii obiecując kupującym gratisy sloganem “Wejdź rozebrany a wyjdziesz ubrany”. W sklepie w Madrycie około 200 osób stało w kolejce na zewnątrz w gotowości rozebrania się do bielizny, aby skorzystać z promocyjnej zimowej oferty sklepu. Ta sama kampania została powtórzona w czerwcu 2011 r. w Londynie, Berlinie, Sztokholmie, Madrycie, Pradze i Nowym Jorku.

1357582636-desigual-seminaked-party-in-barcelona_1711873

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Desigual Craze – Desigual Rules Barcelona – Barcelona Shopping, Design & Trend Report